Ouders

ALLES KIDZZZ VOOR UW KIND?

Wanneer een kind tegen problemen aanloopt in de thuis- of schoolsituatie kan dat een grote impact hebben op het gezin. Sommige kinderen worden snel boos, zijn druk of lossen conflicten op schelden, schoppen of slaan. In dit geval is een Alles Kidzzz training zeer geschikt. De training wordt gegeven op de school van uw kind onder schooltijd. 

Kinderen kunnen tijdens een Alles Kidzzz training het volgende leren:
• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals
pesten, treiteren en ruziesAK3

• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossen
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

POST VOOR OUDERS 

Naast het feit dat het kind nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgt, is het contact met ouders één van de belangrijkste onderdelen van de training. Op deze manier wordt de context van het kind nauw betrokken bij de training. In een kennismakingsgesprek zullen ouders en trainers elkaar ontmoeten. Het kind staat dan centraal en er worden afspraken gemaakt over de leerdoelen gedurende de training. Ook wordt de ‘Post voor ouders’ besproken, een vorm van schriftelijk contact met de ouders na elke bijeenkomst met het kind. In de ‘Post retour’ wordt de ouders gevraagd de vaardigheden die het kind heeft geleerd in de training te oefenen in de thuissituatie en daar een kort verslag van te doen. Op deze manier blijven de trainer en de ouders met elkaar in contact. Halverwege de training zal de trainer contact opnemen met de ouders voor een tussenevaluatie. Na afloop van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen ouders, kind en trainer.

Factsheet  Alles Kidzzz

Alles Kidzzz werkt!

Benieuwd of Alles Kidzzz wordt gegeven bij u in de buurt? Klik hier!

140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_banner-336x80px_interventie_16pt