Scholen

DE GEZONDE SCHOOL

Goed nieuws: Alles Kidzzz is opgenomen in het ondersteuningsaanbod van de Gezonde school. Dat wil zeggen dat scholen een bijdrage kunnen krijgen in de kosten van Alles Kidzzz. De gezonde school zal de helft betalen en school betaalt de andere helft. Scholen kunnen van 12 februari t/m 16 maart 2015 deze ondersteuning aanvragen voor het schooljaar 2015/2016.  Wil je meer weten, kijk dan op het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School of bij de activiteit Alles Kidzzz.

140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_banner-336x80px_interventie_16pt

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

 

ALLES KIDZZZ OP SCHOOL

De Alles Kidzzz training wordt aangeboden onder schooltijd. Gedurende de training zal het kind het volgende leren:

• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies
• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossenAK2
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

POST VOOR LEERKRACHTEN

Het is de bedoeling om de context van het kind te betrekken bij de training. Dit betekent dat ook de leerkracht een belangrijke rol speelt tijdens Alles Kidzzz. De training Alles Kidzzz heeft namelijk meer effect als ouders en leerkracht van het kind intensief betrokken worden bij het aanbod. Het programma biedt daar handvatten voor, namelijk ‘Post voor de leerkracht’. Dit is een boekje waarmee de leerkracht van het kind op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten en de werkvormen tijdens de training. Het is in de vorm van een heen-en-weer schriftje. Op deze manier kan de leerkracht in de klassensituatie inspelen op de training, het kind aansporen om de ‘nieuwe aanpak’ te gebruiken in probleemsituaties en vaardigheden in moeilijke situaties oefenen met het kind. Voor, tijdens en na de training zal er een gesprek met de leerkracht en de trainer plaatsvinden om de vorderingen van het kind te bespreken.

Factsheet  Alles Kidzzz

Alles Kidzzz werkt!