Over Alles Kidzzz

WAT IS ALLES KIDZZZ?

Alles Kidzzz is een individueel programma voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Dit programma geeft kinderen de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen wat hem/haar competenter maakt om de interactie met andere kinderen en volwassenen positief te laten verlopen.

Het gaat om kinderen met externaliserende gedragsproblemen thuis of in de klas die te boek staan als druk, lawaaierig of altijd van de partij als er kattenkwaad wordt uitgehaald. Alles Kidzzz kan kinderen verder op weg helpen die vinden dat ze vaak de schuld krijgen, die snel ruzie hebben met andere kinderen of die vinden dat ze vaak straf krijgen. 

Alles Kidzzz bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarbij de trainer het kind uit de klas haalt. Elke training start met een kennismakingsgesprek . Er worden leerdoelen opgesteld en er wordt uitleg gegeven over de training. De eerste vier bijeenkomsten zullen vervolgens in het kader staan van kennismaken. Aan de hand van creatieve werkvormen krijgt de trainer inzicht in de dagelijkse bezigheden van het kind, zijn/haar zelfbeeld en de problemen waar het kind tegenaan loopt. Gedurende de laatste vier bijeenkomsten worden er werkvormen aangeboden welke volledig afgestemd op de moeilijkheden die het kind ervaart. Op deze manier kan het kind inzicht krijgen in zijn/haar eigen aandeel in lastige situaties en hiermee oefenen. Iedere training wordt afgesloten met een eindgesprek . Tijdens de training worden ouders en leerkracht op de hoogte gehouden door middel van “Post”.

“Alles Kidzzz biedt een manier om met deze kinderen individueel aan de slag te gaan. Het meest belangrijke en meest werkzame element ervan is volgens mij dat het kind in zijn/haar waarde wordt gelaten, dat er niet geoordeeld (=veroordeeld) wordt en dat er geluisterd wordt naar wat het kind te vertellen heeft over zijn/haar situatie en de eigen rol erin. De eigen oplossingen die ze bedenken, blijken vaak de meest effectieve” – Irma van Hezewijk, orthopedagoog