Doelgroep & Doelstelling

ALLES KIDZZZ IS VOOR…

Kinderen van 9-12 jaar met externaliserende gedragsproblemen, bijvoorbeeld kinderen die graag willen leren om:

• Ruzies op te lossen zonder boos te worden
• Oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties
zoals pesten, treiteren en ruziesfilmimage02
• Bij het oplossen van problemen eerst na te denken en dan te handelen
• Op te komen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden op te lossen
• Minder snel boos te worden
• Onzekerheid om te zetten in meer zelfvertrouwen
• Emoties te benoemen en te onderscheiden

DOEL VAN ALLES KIDZZZ

Het doel van Alles Kidzzz is om kinderen die externaliserende gedragsproblemen vertonen te helpen. Het gaat hier om kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen zonder ruzie te maken, die zich snel uitgedaagd voelen, die het moeilijk vinden om hun boosheid onder controle te houden, die graag minder betrokken willen zijn bij vechtpartijen en die het lastig vinden om uitdagend gedrag van andere kinderen te negeren. Gedurende Alles Kidzzz worden samen met de trainer de vaardigheden geoefend die het kind kan gebruiken om lastige situaties op een juiste manier op te lossen. Ook is het de bedoeling dat het kind tijdens de training aangesproken worden op zijn of haar competenties in plaats van zijn of haar tekorten, wat een bijdrage kan leveren aan een positief zelfbeeld van kinderen.

140409 Activiteitenlogo liggend GEZONDE-SCHOOL_banner-336x80px_interventie_16pt